วัฒนธรรมองค์กร

Enterprise purpose

วัตถุประสงค์ขององค์กร:เน้นประสบการณ์ลูกค้า สร้างแบรนด์สตาร์ และเป็นผู้ให้บริการที่ลูกค้าไว้วางใจ!

ภารกิจขององค์กร:สร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟองน้ำอย่างต่อเนื่อง!

วิสัยทัศน์ของบริษัท:เพื่อทำให้โลกสะอาดขึ้น มีสุขภาพดีขึ้น และสวยงามขึ้น!

มูลค่าแบรนด์:โฟกัส ซื่อสัตย์ แบ่งปัน วิน-วิน!

ปรัชญาธุรกิจ:นวัตกรรม การปรับปรุง บริการ และความมั่นคง!

แนวคิดความสามารถ:มีทั้งความสามารถและความซื่อสัตย์ทางการเมือง ผสมผสาน ใช้ความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด!

แนวคิดการบริการ:อยู่บนพื้นฐานการบริการ อยู่รอดด้วยคุณภาพ และแสวงหาการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์!

แนวคิดด้านคุณภาพ:ตลาดคือทะเล คุณภาพคือเรือ และคุณภาพคือใบเรือ!

Business philosophy
Company culture

วัฒนธรรมองค์กร:ร่วมกันช่วยเหลือสามัคคีและมิตรภาพ!

สโลแกนของบริษัท: วันนี้ ฉันถือว่าบริษัทเปรียบเสมือนบ้านของฉันพรุ่งนี้บริษัทจะภูมิใจในตัวฉัน!

เป้าหมายระยะยาว:สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ซื่อสัตย์ และเจริญรุ่งเรือง!