วัตถุลูกค้า

Distributor

ไข่แต่งหน้า ——ผู้จัดจำหน่าย

Agent

พัฟแต่งหน้า ——ตัวแทน

Wholesaler

แต่งหน้าไข่และพัฟ ——ผู้ค้าส่ง

Middleman

แป้งพัฟซิลิโคน ——คนกลาง

Trader

ไข่ความงามที่ไม่ใช่น้ำยาง ——เทรดเดอร์

End customer

แปรงแต่งหน้า ——ลูกค้าปลายทาง